Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Hakimiliki Tanzania

To protect the rights of content creators...
Wasiliana Nasi
OFISI YA HAKIMILIKI TANZANIA- COSOTA
Ofisi ya Hakimiliki Tanzania
Majengo ya Utumishi,
18 Barabaraya,Kivukoni,
S.L.P.6388, Dar es Salaam,
SIMU: +255738 015 014/ 15
Barua pepe : info@cosota.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: 0738015014/15