Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Hakimiliki Tanzania

To protect the rights of content creators...
Bi. Doreen A .Sinare
Doreen A .Sinare photo
Bi. Doreen A .Sinare
Afisa Mtendaji Mkuu -CEO

Barua pepe: ceo@cosota.go.tz

Simu:

Wasifu

Afisa Mtendaji Mkuu na Msimamizi wa Hakimiliki